واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه موسسه برنا سبلان اردبیل اولین رسالت خود را  برای رفع مسائل مرتبط با محصولات تولیدی و ارتقاء سطح کیفی و برآورده سازی توقعات مشتریان از محصول تولید شده می داند ودر مرحله بعدی دریافت پروژه های تحقیقاتی علمی و صنعتی در شاخه برق و انجام آنها و مطالعه نیازها و ضعف ها و بهبود وضعیت فنی دستگاه ها و ادارات و سازمان ها کارخانجات, کارگاه هاو مسائل فنی که در ارتقاء  و بهبود زندگی جامعه موثر باشد را بعهده دارد. در نهایت تدوین متد والگوریتم عملیاتی برای رسیدن یک ایده به پدیده طراحی و ارائه می نماید.

محورهای تحقیقاتی

  1. برق
  2. الکترونیک
  3. آب
  4. روباتیک و مکاترونیک
  5. انرژی های تجدیدپذیر

بیانیه رسالت:

این واحد در صدد است تا بتواند با طراحی و تولید و کنترل محصولات با کیفیت بالا و منطبق با استانداردهای ملی و جهانی و همچنین کاربری راحت و آسان را در خط تولید داشته باشد و حاصل این تجارت خود را با همکاران خود به اشتراک بگذارد.

دورنما

این واحد مصمم است تا در طراحی و ساخت و تولید چنان عمل نماید که محصولات ما به کمترین حد ارائه گارانتی و وارانتی نیاز داشته باشد و در طی سال 2020 ین محصولات جزو محصولات برتر جهانی محصوب شود.

ارزش ها

  1. ارتقاء کیفی محصول هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ فنی  و به روزرسانی آن
  2. احترام به مشتری و توقعات مشتریان در طراحی

این واحد تحت نظارت واحد سرمایه گذاری و برنامه ریزی و توسعه عمل کند و سایر واحدهای تولیدی تحت نظارت فنی این واحد عمل می کنند.