طراحی و ساخت:

واحد طراحی و ساخت موسسه برنا سبلان  اردبیل با رسالت  نمونه سازی خروجی اطلاعات فنی بخش تحقیق و پژوهشی اقدام به طراحی  وساخت نمونه اولیه, ساخت نمونه نیمه صنعتی برای تولید مقدماتی و آزمایشی و طراحی صنعتی برای تولید نمایی و صنعتی می نماید که درحال حاضر بالغ بر5 محصول را به تولید صنعتی رسانده است.

از جمله این محصولات عبارتند از:

 1. طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی برای تولید مقدماتی و آزمایشی لامپ های LED  فوق کم مصرف
 2. طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی سیستم کنترل ولتاژهای OVER LOD, UNDER VOLTAGE, OVER VOLTAGE  ,BMS  پست های زمینی و هوایی
 3. طراحی و ساخت و تولید صنعتی محافظ بویین های کنتاکتور B.S.A  برای حفاظت از تابلوهای برق الاخصوص موتورهای متصل به این تابلوها
 4. طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی مولدهای انرژی برق از باد و خورشید بصورت یک قابل ارائه به کانکس های سیارویلاها و عشایرو...  
 5. طراحی و ساخت و تولید صنعتی تابلوهای آلارم سوپروایزری برای مخابرات
 6. طراحی و ساخت و تولید صنعتی مراکز مجتمع مخابراتی
 7. طراحی و ساخت و تولید صنعتی تلفن های همگانی داخل شهری
 8. طراحی و ساخت و تولید صنعتی مبدل های موبایل
 9. طراحی و ساخت کلید تمام اتوماتیک روشنایی با امکان ساخت به نور و PIR
 10. طراحی و ساخت و تولید صنعتی متعادل نگهدارنده دمای روغن کارتر در هوای سرد O.T.C
 11. طراحی و ساخت و تولید صنعتی سیستم محافظ  پست های زمینی و هوایی برای جلوگیری از انشعاب غیرمجاز و ایجاد هارمونیک های  ناخواسته در شبکه
 12. طراحی و ساخت و تولید صنعتی سیستم های اپراتوری مراکز و کارخانه جات بصورت تصویری و مستقیم از راه دور
 13. طراحی و برنامه نویسی و ساخت سخت افزارهای لازم برای خطوط  تولید صنایع
 14. طراحی و ساخت  و انواع ربات های صنعتی
 15. طراحی سایت و وبلاگ های علمی , تجاری صنعتی, توریسی ,تفریحی _ تبلیغاتی, اطلاع رسانی, فروشگاه های مجازی طراحی آموزشگاه مجازی.