| مدل جدید صرفه جویی در انرژی برق |
شنبه 30 مهر 1401

عارضه یابی خطوط و موتورهای برق کمک می کند تا میزان هدررفت برق و انرژی به شکل چشم گیری کاهش یابد.

کنترل موتورهای الکتریکی ابزار اصلی برای تعمیرات پیشگویانه و جلوگیری از توقف های ناخواسته ناشی از خطا در ماشین های الکتریکی محرکه های صنعتی است و آنالیز الکتریکی، تست عایقی، آنالیز حرارتی و آنالیز ترموگرافی از جمله روش های پایش پیشگیرانه است که می تواند مانع خرابی خطوط انتقال نیز شود.

رضا مهری عضو هیات مدیره شرکت یکتا بهینه توان افزود: پایش وضعیت از طریق مشاهده سیگنال های جریان و ولتاژموتور و همچنین ترموگرافی و ارتعاشات مکانیکی انجام می شود. هر یک از اشکالات مکانیکی و الکتریکی متداول ماشین های الکتریکی و خطوط تاثیری خاص روی شکل موج های اندازه گیری شده دارند و با تحلیل شکل موج ها، می توان آنها را شناسایی کرد. در پایش الکتریکی جریان موتورهای الکتریکی، با ثبت جریان و ولتاژ فازهای استاتور و تحلیل مشخصه های آن، به خوبی می توان اغلب خطاهای متداول در موتورهای الکتریکی و خطوط را شناسایی کرد.
با استفاده از تکنیک عارضه یابی می توان عیوب موجود در روتور، استاتور، فاصله هوایی و سایر قسمت های مکانیکی را شناسایی و از بروز خسارت های بیشتر جلوگیری کرد. بدین منظور رفتار جریان و ولتاژ موتور در شرایط مختلف کارکردی ثبت و داده ها و تحلیل می شوند .صرفه جویی موتورهای برق عارضه یابی

تبریک سال نو

مشاهده

موتور گازی MWM TCG 2032

مشاهده

موتور گازی MWM TCG 2020

مشاهده

موتور گازی MWM TCG 3016

مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید

ثبت نظر