بوبین B.S.A  

بوبین B.S.A  

 

دستگاه محافظ کنتاکتورB.S.A  

با قابلیت کنترل جریان و ولتاژ(توان)

نام طراح : منوچهر بی زبان مقدم

به شماره اختراع:036825 الف/89

دو سال تعویض وپنج سال خدمات پس ازفروش ده سال وارانتی

این سیستم بنا به نیاز سنجی های قسمت اجرایی و پژوهشی برای جلوگیری از صدمه دیدن و پیشبینی های زیر طراحی گردید که به فهرست عبارتند از :

 1. صدمه دیدن چکها بالاستها و بوبین های کنتاکتور
 2. صدمه دیدن سایر مصرف کننده ها جانبی
 3. عدم دستکاری و تعمیرات مکرر تابلوها
 4. پیشگیری از خطر های احتمالی (آتش سوزی ، برق گرفتگی و...)
 5. بالا بردن بهره وری نیروی انسانی سیستم
 6. جلوگیری از هزینه های پیش بینی نشده

 

 1. صدمه دیدن چکها بالاستها و بوبین ها کنتاکتور : سیستم طراحی شده برای حفاظت از صدمه دیدن این عناصر از دو پارامتر ولتاژ و جریان بهره جسته و چنانچه تغییرات ولتاژ و جریان که از رنج نامی ولتاژ کار و جریان آن خارج شود مدار را قطع میکند.(این پارامتر ها قابل تنظیم در هر رنج کاری میباشد.)
 2. صدمه دیدن سایر مصرف کننده ها : طراحی حفاظتی خروجی با استفاده از کنترل ولتاژ( under voltage ،  over voltage )و بالارفتن جریان (بصورت قابل تنظیم) که در آن زمان حفاظت روشن شدن، سرعت عکس العمل جهت cut off لحاظ گردیده که علاوه برموارد بالا ضربه های ناشی از اختلال بوجود آمده جلوگیری گردد، و در نوع خود جزو پیشرفته ترین سیستم های حفاظتی بشمار می رود.
 3. عدم دستکاری و تعمیرات مکرر تابلوها : این سیستم حفاظتی با بهره گیری از پارامترهای مطروحه باعث بالا رفتن عمر سایر قطعات نیز می شود .
 4. پیشگیری از خطر های احتمالی :چنانچه میدانیم هرگونه عملیات اجرایی دارای یک ضریب ریسک است لذا هر سیستمی بتواند عملیات اجرای نصب و نگهداری کمتری داشته باشد امنیت سازمانی را ارتقا می بخشد.
 5. بالا بردن بهره وری نیروی انسانی سیستم : نیروی انسانی متخصص از سرمایه های اساسی یک سازمان محسوب میگردند فلذا در صورتیکه بتوانیم از این سرمایه در جهت توسعه رسالتی سازمان استفاده کنیم سرمایه گذاری مناسب تری کرده ایم تا اینکه در بخش خدمات معطوف گردد.

جلوگیری از هزینه های نگهداری : بخش خدمات و نگهداری پس از عملیات نصب معمولاهزینه های ناگهانی و غیر قابل پیش بینی را به همراه دارد . که با استفاده از این سیستم این هزینه به حداقل می رسد .

بازگشت